Home

txartela

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Anarkiturri

Batzarrean, 2016ko ekainaren 5ean, igandea.

Biltzarrean elkarturik, harrespil honen inguruan, gure Parlamentuan. Izan zirenen oroimenez eta izango zirenentzat ikur.

Herri eta pertsona guztiok aske bizitzeko urratu ezinezko eskubidea dugularik, berdintasunean eta justizian, zoriontasunaren bila libre aritzeko eskubidea dugula kontuan izanik.

Behean sinatzen dugunok hau aldarrikatzen dugu:

Arditurriko errepublika askea.

Euskal Herriko herrien independentziaren aldeko konpromisoari heltzen diogu; komuneko erakunde sakratuak diren Auzolana eta Batzarrari eusten diegu; pertsonen arteko konfederazio askeari; komunak eta errepublikak, hemen , euskal lurraldeetan; eta han, bizitzak eraman ahal gaituen lekuetan.

Errepubliken errepublika

Espainiar eta frantses estatu kolonialetatik bananduak, elkartze-aske gisa ulerturik, estatu eredu zentralista orotik aldendua.

Pertsona, auzo, bailara, kuadrilla, merindade eta herrialdeen konfederazio aske moduan egituraturik, euskal nazio anintzean, autoeratua, burujabea eta administratiboki deszentralizatua.

Behetik goraka antolatuta, Batzarren bidez egituratuta, Batzarra baita gure herri arkitekturaren ardatza, demokrazia zuzenaren erakunde erabakitzailea, gure herriaren gobernu zilegia eta historikoa; eta Auzolana, elkarlaguntzaren eta ekoizpen kolektiboaren adierazgarria.

Errepubliken errepublika, non patriarkado kriminala, emakumeak objetu bilakatzen duena, feminismoa alternatiba baiten; non ekologiak lurraren txikizioaren arduraduna den ekoizpen kapitalista ordezkatuko duen; non antimilitarismoak armamentismo inperialista eta genozida ukatuko duen; antiautoritarismoak eta antifaxismoak edozein adierazpen totalitarioa uxatuko duen. Akonfesionalitateak erligioen erakundetzea baztertuko duen; non norberaren hizkuntzak kolonizatzaileen hizkuntzaren inposaketa gaindituko duen; non informazioaren independentziak eta berdinen arteko komunikazio-sareek hedabideen kontrol pribatu eta politikoa ekidituko baitute; non eremuen eta etxebizitzen okupazioak lurrarekiko espekulazioari aurre egingo dion; eta non autokudeaketa kooperatiboak ekoizpen baliabiden jabetza pribatua sahiestuko duen.

Errepubliken errepublika, non edozein bazterketa mota bazertuko den: genero, estatusa, arraza , sinesmen, adina, ezintasuna, sexu adierazpena, xenofobia, integrismoa, homofobia, kapitalismoa edota enpatia-ezagatik.

Hemen, jendarte-harremanak ekoizpenaren berbanaketan oinarrituko dira, norberaren beharren autogestioan eta gizakion bizitza duinerako beharrezkoak diren baliabideen unibertsalizazioan.

Kapitalismoaren ustiaketa sarraskitzaileari eredu alternatiboa.

Hau guztia dela eta, Aditurriko errepublikaren independientziaren aldarrikapena xedeak, alegia, Euskal Herriko eta lurra guztiaren pertsona eta herri guztien independentziaren defentsan aritzeko eta autoantolaketaren alde jo dezatela deialdia egiten diegu.

Arditurriko Errepublika Aske, Biba!

Gora Euskal Errepublikak eta Munduko Errepublika Libreak!

Independentzia Osoa!

Eta horrela egiaztatuta gera dadin


En Junta, Domingo Cinco de Junio de Dos Mil Dieciséis

Reunidas en Asamblea, alrededor de este círculo de piedras, en nuestro Parlamento. En memoria de quienes nos antecedieron y como seña para aquellas que nos prosigan.
Teniendo en cuenta que en todo lugar los pueblos y las personas tienen el derecho inalienable a vivir independientes, con justicia e igualdad, así como a promover de manera libre la búsqueda de la felicidad.

Las abajo firmantes declaramos:

La República Libre de Arditurri.

Y nos comprometemos a promover la independencia de los pueblos de Euskal Herria, a impulsar las sagradas instituciones comunes del Auzolan y el Batzarre y la confederación libre de personas, comunas y repúblicas aquí, en tierras vascas, y allá donde los azares de la vida nos lleven.

Una República de Repúblicas

Separadas de los estados coloniales español y francés y entendidas como asociaciones libres, ajenas a cualquier modo de Estado centralizado.

Articuladas como libre Confederación de personas, barrios, pueblos, valles, cuadrillas, merindades y herrialdes en una nación vasca plural, autoorganizada y administrativamente descentralizada.

Organizadas de abajo arriba a través de las instituciones en las que se asienta la base de su arquitectura. El Batzarre, la institución soberana de decisión democrática directa e histórico gobierno legítimo de nuestro pueblo; y el Auzolan, la expresión productiva de la ayuda mutua e institución de la solidaridad.

Una República de Repúblicas donde el Feminismo se propone como alternativa al patriarcalismo criminal y cosificador de las mujeres. La Ecología al productivismo capitalista destructor de la tierra. El Antimilitarismo al armamentismo imperialista y genocida. El Antiautoritarismo y el Antifascismo a cualquier expresión totalitaria. La Aconfesionalidad a la institución de la religión. La lengua propia a las imposiciones idiomáticas colonizadoras. La difusión contrainformativa, la independencia informativa y la comunicación en red entre iguales al monopolio privado y político de los medios de comunicación. La ocupación del espacio y de la vivienda a la especulación del suelo. Y la autogestión cooperativa a la propiedad privada de los medios de producción.

Una República de Repúblicas donde se erradique cualquier tipo de discriminación motivada por razones de género, estatus, raza, credo, edad, discapacidad o expresión sexual propias del patriarcalismo, la xenofobia, el integrismo, la homofobia, el capitalismo y la falta de empatía. Y cuyo modelo de relaciones sociales se asiente en la redistribución de la producción, la autogestión de las propias necesidades y en la cobertura universal de las condiciones dignas para la existencia humana. Un modelo alternativo al modelo explotador y expoliador capitalista.

Y dados estos motivos, que son los que rigen la declaración de independencia de La República de Arditurri, llamamos a las personas y a los pueblos de Euskal Herria en particular, y de toda la tierra en general, a defender su independencia y a autoorganizarse para ello.

Arditurriko Errepublika Aske, Biba!
(¡Viva la República Libre de Arditurri!)
Gora Euskal Errepublikak eta Munduko Errepublika Libreak!
(¡Arriba las repúblicas Vascas y las Repúblicas Libres del Mundo!
Independentzia Osoa!
(¡Independencia Total!)

One thought on “Arditurriko Errepublika Aske

 1. Aro historiko berezian gaude, zeinetan bilatzen baitzaizkio aterabideak ekonomia kapitalistari, ingurumenaren errausteari eta politikaren ordezkaritza sistemari. Guk, zapaltzen gaituen sistemaren aurka gaudenok, gure burua askatzeko xedea duten ekimenekin bat egiten dugu, Euskal Herrietan nahiz kanpoan. Horregatik boterearen mitoak borrokatu eta gure mito askatzaileak sortu behar ditugu.
  Euskal Herrietako iragan ez-idatzian zer zitekeen ez badakigu ere, idatziak ekarri eta teorizazioak osatu zenbait kontzeptu oso erabilgarri har ditzakegu, horretarako. Funtsezkoena zirkuluarena dateke. Zirkularitateak berdintasuna bermatzea du helburu. Berdintasuna jendeen eta naturaren artean, hasteko. Berdintasuna ; leihakortasunik eza zehazkiago ; gizonen eta emazteen artean, segitzeko. Haatik, zirkularitateari aldikatzearen kontzeptua gehitu behar zaio. Modu horretan, berdintasunari gehitzen zaiolako inon ez inor menpekorikan bilakatzeko ziurtamena.
  Baina mitoak mito, eta kito ? Ez, eiki, mitoak eskatzen du erritoa. Hau da, teoriak eskatzen du praktika. Zer errito, zer praktika jarri gure mito zirkularra mamitzeko ? Batzarrea hauta genezake. Zer batzarre ? Zer aro historikotan gertatu zen batzarrea ? Batzarrea zehaztu behar dugu : ez da instituzioa baina herritarrek erabakiak hartzeko unea. Unea eta ez gunea. Berditasun zirkular askatzailean irautea nahi badugu, batzarreari ezin zaio gertatzeaz haratagoko nortasunik eman. Batzarrea ez da fisikoa baina hitzezkoa. Eta euskal kulturan hitzak duen botere lotesle eta betearazlea ezagutzen dugu : hitza hitz ala jendea hits. Boterearen kontzeptua agertu zaigu : botereak erran nahi du erabakitzeko gaitasuna eta erabakiak hartzen dituzten banakoen eskuetan baizik ez dagoela. Horregatik, baztertzen dugu mito errepublikarra, ezen ordezkaritza instituzionalaren sinboloetatik bat baita.
  Era berean, komunitateak izanen dira han eta hemen, borroka-leku eta independentzia aterabide kolektiboak gauzatzeko aukera. Sistema oroahaldunaren aurrean, ezinduak baina oldartzeko gogoz gauden jendeen elkar-laguntzarako tokia, fisiko, materiala eta humanoa. Komunitateak independentzia osoa bermatuko du, beti ere, norbanakoaren autonomia suspertzen eta autoritatea zein delegazioa ukatzen erakasten duen heinean. Batzarrearekin batera, komunitateak artelana eta auzolana gauzatuko ditu : komunitatearen ibilmolderako eta zabaltzerako baitezpadakoak izanen dira. Komunitateak ez dira etxegintza multzo urbanizatua edota bertako biztanleria. Aitzitik, komunitateak dira bertan bizi diren jendeek osatzen duten gorputz moral eta politikoa.
  Ohartu gauzatzeaz, praktikan jartzeaz ari garela, etengabe. Independentzia Osoa, autonomia, askatasuna, elkar-laguntza… eta horrelako kontzeptuak huts gelditzen dira bizi ezean, gorpuztu ezean. Hots, ekin behar zaio komunitateari. Nola ? Adibidez, eremu komunalak berreskuratuz, herritar komunitatearentzat. Ezen gauzatzekotan, komunitateak behar baitu lurraldea, ezin bestela. Komunitate horietan nortasun berezia sortuko da. Norbanakoaren nortasun berekoietik hara, komunitatearen izaerak emanen du nortasuna. Hau da, garrantzitsuena izanen da hango edo hemengo komunitateko kidetasuna.
  Nortasun-emalerik handienetan hizkuntza dugu. Azpimarratzetik ez gara nekatzen : ekintzarik gabeko hitzaldiak ez du biderik. Hau ekartzen badugu hizkuntzaren erabilerara, orduan komunitate bakoitzak hautu zorrotza egin beharko du. Gure ustez, euskaraz hitz egitea aukeratzen badugu, euskara simetrikoa baizik ez dugu hartuko, sinbolikoki esanguratsua delako eta munduaren ikuskera zein praktika zehatzetara garamatzalako. Baztertuko dugu boterea helburu duen hizkuntzaren erabilpena, euskaran ere bai.
  Gure burua askatzeko xedea duten ekimenekin bat eginez, bukatzeko, oroitaraz ditzagun Oiartzungo herriko balio sinboliko (baina ezin praktikoago, ere) hauek : XIV. mendeko herritarrek Errenteriako hiriko menpekotasunetik askatzeko haien Independentziaren alde borrokatu zuten. Haien altxamendua kario ordaindu zuten, errepresio handia eta hildakoak jasan zituzten. Baina ia mila urte lehenago, Bagauda pagano insurrektoen Independentziako nahiaren babes-lekua izan ziren Arditurriko tontor granitikoak. Eta Kasilda, Likiniano zein haien lagunek ere ongi ezagutzen zituzten hemengo inguruak. Aurrekari guzti hauek gogoan hartuta, izan zirelako gara eta izan garelako izango dira.
  Ahadipean,
  2016/04/22

  Creando nuestros propios mitos

  Vivimos una época particular, en la que la gran mayoría de la gente trata de encontrar alternativas a la economía capitalista, a la destrucción del medioambiente y a la crisis del sistema de representación electoral. Nosotr@s que somos partidari@s de acabar con el sistema que sufrimos y solidari@s con todos los proyectos de liberación, en Euskal Herriak y fuera de las tierras vascas, debemos rechazar los mitos del poder y empezar a crear nuestros mitos propios.
  No sabemos con certeza cómo sería el pasado de las tierras vascas, pero los vestigios tanto escritos como orales así como las teorías nos ofrecen conceptos muy útiles para crear mitos liberadores. Uno de los principales sería el del círculo. La circularidad tiene por propósito garantizar la igualdad. Igualdad entre las personas y el medioambiente, primeramente. Igualdad ; mejor dicho ausencia de competencia ; entre hombres y mujeres, luego. Pero debemos de añadirle el concepto de alternancia al de circularidad. Es la garantía para que en ningún lugar nadie vuelva a ser sometido por nadie.
  Debemos quedarnos en el mito ? Claro que no ; el mito necesita del rito. Dicho de otra forma : la teoría necesita de la práctica. Qué rito, qué práctica poner en marcha para abastecer el mito de lo circular ? Podríamos escoger el batzarre. Pero cual de ellos ? De qué época histórica ? Debemos precisar de lo que hablamos : no se trata de institución alguna, sino de un posicionamiento deliberativo y ejecutivo de l@s vecin@s al que atañe. Hablamos más bien de un espacio de tiempo y no de un lugar. Si deseamos que dure en la igualdad circular liberadora, el batzarre no debe de considerarse más que como un acontecimiento. El batzarre no es algo material, sino que significa palabra y acción. Y sabemos cuan vinculador y ejecutivo era el poder de la palabra en la cultura vasca : hitza hitz ala jendea hits*. Cuando hablamos de poder, éste debe significar para nosotr@s la capacidad de decidir, que recae en las personas que toman las decisiones reunidas en batzarre y de nadie más. Por consiguiente, debemos desechar el mito republicano porque es uno de los símbolos de la representación institucional.
  Al mismo tiempo, las comunidades serán lugares de lucha y ofrecerán la posibilidad de dar una salida colectiva independiente. Frente al sistema todopoderoso, serán lugares de apoyo mutuo en los que se encontrarán física, material y humanamente las personas necesitadas pero con ansias de rebeldía. Comunidades y territorios, que siempre alentarán la autonomía individual y enseñarán el rechazo a la autoridad y a la delegación. Las comunidades se organizarán en base al batzarre, el artelan y el auzolan : éstos serán indispensables para su funcionamiento y expansión. Por comunidades no entendemos un conjunto urbanizado, ni sus habitantes. Las comunidades son el cuerpo moral y político que constituyen las personas que en ellas se integran.
  Tengamos en cuenta que hablamos sin parar de poner en práctica. La autonomía, el apoyo mutuo, la independencia total, la libertad… y demás conceptos se quedan vacíos de contenido si se limitan a las palabras. Debemos de actuar. Pero cómo ? Podemos empezar por ejemplo, recuperando los terrenos comunales para la comunidad. Pues de realizarse, la comunidad necesita un territorio, de lo contrario no se puede materializar. De dichas comunidades nacerá una identidad particular. Será la de la pertenencia, por encima de tal o cual identidad individual o particular. Es decir que la pertenencia comunitaria será la seña de identidad común.
  La lengua es uno de los factores identitarios más importantes que existe en las comunidades humanas. No nos cansaremos de repetirlo : no valen discursos sin práctica. Si traemos ésta idea al ámbito de la lengua, cada comunidad deberá elegir de manera clara. A nuestro entender, si elegimos hablar en euskara, deberemos utilizar el euskara que garantiza la simetría entre personas, pues es importante simbólicamente y nos lleva hacia una visión particular del mundo y a unas prácticas liberadoras. En consecuencia, rechazaremos el euskara que se utilice como lengua de poder.
  Para terminar, recordando distintos proyectos de liberación, nos viene a la memoria el valor simbólico (a la vez que práctico) de Oiartzun : en el siglo XIV, sus habitantes lucharon por su Independencia, queriendo librarse del yugo de la villa de Rentería. Pagaron caro su alzamiento, sufriendo represión y muerte. Unos mil años antes, los montes graníticos que coronan Minas de Arditurri también fueron el refugio de l@s Bagaudas, es@s pagan@s insurrect@s independentistas. Así mismo, Kasilda, Likiniano y sus compañer@s conocían bien éstos parajes. Con todos éstos precedentes, porque fueron somos y porque somos serán.
  Ahadipean,
  2016/04/22

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s