Home

(Debajo en castellano)

Jule Goikoetxea, Kattalin Miner, Irantzu Varela,  Zuriñe Rodriguez, Danele Sarriugarte, Onintza Enbeita, Irati Sarasua, Leire Palacios, Maialen Aranburu, Malen Aldalur, Josebe Iturriotz, Estitxu Garai, Günes Öztürk, Nagore Uriarte, Andrea Etxenagusia, Nagore Iturriotz, Ana Iruretagoyena, Elena Sanchez, Bea Egizabal, Irati Urkiola.

Gizon-emakumeek kapital ekonomiko, kultural eta sinboliko bera izan dezatela desio du ezkerrak, betiere gizonek espaziorik, ahotsik, posturik, proiekturik eta protagonismorik uzteke. Argaldu nahi izatea bezala, mauka-mauka jaten jarraituz.

Askok onartzen dute erdia sobran dagoela; hala ere, inork ez du bere tokia uzten. Zenbait ahotsen arabera, pedagogia behar dute isiltzen ikasteko, eta bigarren planoan egoten ikasteko. Gizagaixoak. Gure birramonen, amonen eta ama feministen pedagogiari ez zioten jaramonik egin, nonbait. Ezin izan zieten gizonei sinetsarazi hura pagotxa dibino itzela zela, dohainik zaintzea, garbitzea eta zerbitzatzea, nahiz eta beste batzuek kobratu. Gizagaixoak. Protagonista izaten erakutsi zieten. Horregatik, emakumeak dira haurrak dohainik hezte aldera lanaldia murriztea eskatzen duten langileen %84. Bi aukera daude, hortaz: herri honetako familia guztiak eskuindarrak eta katoliko-apostolikoak dira, ala, bestela, patriarkalak dira. Eta ez dago zin egin beharrik, hortxe dauzkagu-eta zenbakiak: EAEn, emakumeok doan egiten dugun lanak osatzen du BPGaren %30. Probabilitate hutsez, horrek esan nahi du etxe gehienetan (baita zuen etxeetan ere) ez dagoela parekoen arteko harremanik, baizik eta zerbitzariaren vs jauntxoaren artekoa. Herrialde honetako gehiengoak bere burua ezkertiartzat hartzen du, soziologikoki; beraz, herrialde honetako gehiengoa gezurretan ari da, lotsarik gabe.

Askapenaz eta demokraziaz mintzatzen da ezkerra patriarkatua aipatu, eta ulertu, gabe. Demokrazia unibertsala delako, feminismoa ez. Jarraitu, bada, sistema ekonomikoaz mintzatzen kapitalismoa aipatu gabe. (Barre-algarak).

Hainbat gairi buruz hitz egiteko deitzen diguzue, hala nola «sektore feminizatuaren prekaritateaz» (hots, «alua edukitzeagatik esplota zaitzatela») eta alokairu-uteroez; ar zuri adin ertainekoak dira, ordea, ardatza demokraziaz, gatazkaz, justiziaz, ekonomiaz, kulturaz, kirolaz eta teknologiaz hitz egitean.

«Alor horretan ez dago emakumerik», esaten diguzue, eta zuen arrautzak espazio publikoaren erdian iltzatzen.

«Ez dago emakumerik», esaten diguzue, nahiz eta herrialde honetako jende gehiena eta lizentziadunen %60 emakumeak izan, aspalditik.

Botereguneetan «ez dago emakumerik» ez diguzuelako autoritaterik aitortzen. Halakoxe xinplea da. Ez du Jainkoak egunero antolatzen agertoki patriarkala, ez ditu Jainkoak banatzen umiliazioa eta ezaxola, zuek zeuek zuzendu, bizi eta txalotzen dituzuen komunikabide, antolakunde, enpresa eta instituzioetan. Ez dira betiko harroxkoak, baizik eta patriarkatu progre iraultzailea.

Ezkerreko sindikatuek, akademiak, mugimenduek eta alderdiek gizonak gonbidatzen dituzte beren ekitaldietara: %80. Aniztasunaren eta berdintasunaren zale kartsu horien mesanotxeko intelektualen %99 gizon zuri heterosexualak dira. Eta, heterosexualitatea, kamarada maiteok, ez da pultsio bat. Heteroaraua ideologia bat da. Berdintasuna nahi duzue, hala ere. Eta desobedientzia. (Eta guk trago bat).

Askapena, Demokrazia eta Iraultza proposatzen duen subjektu berri hau, azkenean, Iraultza Frantsesa egin zuen subjektu iguala da: adin ertaineko gizon hetero zuria, familia heteroarautuko odolezko oinordetza eta ondorengoekin. Eta subjektu politiko «normal» horrekin bat ez bagatoz, orduan feminismoa ghetto bat da. (Barre-algarak).

Desobedientzia normalitate (hots, arau) zapaltzaileen aurkako praktika da. Subjektu «normala» guretzat gizon hegemonikoa da. Gorputz desobediente izateko hamaika modu daude. Hamaika modu, gorputz hegemoniko izateko. Gure ipurdiak ez badira zuen eserlekuetara egokitzen edo egokitu nahi (zuen antolakunde, proiektu, erritmo eta eskemetara), bada, orduan, ipurdiak aldatu bainoago, eserlekuak aldatu beharko dituzue.

Zuek partikularitatea eta partzialtasuna ikusten duzuen tokian, guk askapena ikusten dugu. Eta zuek unibertsaltasuna, ardatz artikulatzailea eta desobedientzia ikusten duzuen tokian, guk zakilak baino ez ditugu ikusten.

Ez duzue talentuagatik jasotzen gonbidapen, proiektu, soldata, jabetza, laudorio eta prestigio gehiena. Baizik eta zuen historiaren eta zuen bizitzen protagonista izateko duzuen fisionomia aproposagatik. Zientziaren eta jakintzaren subjektu eta objektua da zakila daramana. Lehenik, Jainkoa eduki zenuten (gizon zuri hetero eta adin ertainekoa, alajaina); gero, berriz, egia (Jainkoa baino zertxobait iletsuagoa), eta, orain, subjektu postmodernoa (kuadrillako beste lagun bat). Fisionomia egokia daukazue kutxak, alderdiak, sindikatuak, komunikabideak, enpresak eta baita gobernuak izateko ere. Soldata handiagoak dauzkazue, espazio publiko, kontaktu, titulu, diru eta egitura gehiago.

Zuen fisionomiagatik ez daukazuena, eta sekula izango ez duzuena, geure legitimitatea da.

Sortzen eta esaten dugun oro (militantzian, enpresetan, antolakunde eta instituzioetan, akademian, etxean eta kalean) hartzen duzue, eta axolagabeziaz tratatzen, sistematikoki sektorializatzen: patriarkala da hori. Sexista da. Misoginoa da. Politikoa da. Ez da askatzailea, ez desobedientea, ez demokratikoa. Eta ez duzue zeuek erabakitzen zer den politika patriarkala. Geuk erabakitzen dugu hori.

Patronalari ere ez baitiogu autoritaterik ematen, lan duina zer den erabaki dezan.


La izquierda quiere que mujeres y hombres tengan el mismo capital económico cultural y simbólico, sin que los hombres pierdan espacio, voz, puestos, proyectos y protagonismo. Es como pretender adelgazar, sin dejar de zampar. Quieren igualdad y que donde ahora hay cien hombres haya cincuenta mujeres. Pero nadie deja su sitio. Algunas voces dicen que necesitan pedagogía para aprender a callarse y estar en segundo plano. Pobres. Es que la pedagogía de nuestras bisabuelas, abuelas y madres feministas parece que no fue atendida. No supieron (ellas, por supuesto) convencerlos de que cuidar, limpiar y servir gratis mientras otros cobran es una gracia divina maravillosa. Pobres. Se les enseñó a ser protagonistas. Por eso el 84% de quienes piden reducción de jornada para criar, gratis, son mujeres. Así que, o casi todas las familias de este país son de derechas y católico-apostólicas o es que son patriarcales. Y no hace falta que nadie jure, que para eso están las cifras: en la Comunidad Autónoma Vasca un 30% del PIB viene del trabajo que las mujeres hacemos gratis. Lo que por pura probabilidad significa que en la mayoría de los hogares (los vuestros incluidos) no hay una relación entre iguales, sino entre sirvienta vs señorito. Por tanto, el hecho de que la mayoría de este país se defina sociológicamente de izquierdas sólo confirma que la mayoría de este país miente sin parar.

Es curioso que la izquierda, los partidos, movimientos y sindicatos nombren todo el rato el capitalismo como mecanismo de explotación pero omitan sistemáticamente la explotación que reproducen ejerciendo todos los santos días los privilegios que tienen por ser hombres. No sólo omiten el patriarcado, tampoco son capaces de explicarlo. Es como hablar del sistema económico actual sin nombrar al capitalismo. (Carcajadas).

Nos llamáis para hablar de la «precarización en el sector feminizado» (que significa «explotación por tener vagina»), de los embarazos subrogados y úteros de alquiler pero para hablar de democracia, justicia, economía, cultura, conflicto, deporte y tecnología la gran mayoría sois hombres y el eje teórico macho blanco de mediana edad.

“No hay mujeres en este ámbito” nos decís mientras claváis vuestros huevos en mitad del espacio público.

“No hay mujeres” decís mientras la mayoría en este país y el 60% de las licenciadas son, desde hace años, mujeres.

“No hay mujeres” porque os negáis a darnos autoridad y poder. No tiene más misterio. No es Dios, quien cada mañana prepara todo el escenario patriarcal con sus respectivas humillaciones e indiferencias en los medios, organizaciones, empresas e instituciones que dirigís, habitáis o aplaudís.

No, no nos hemos topado con el chulito de turno, nos hemos topado con el patriarcado progre y revolucionario. El 80% de los invitados en los eventos de sindicatos, academia, movimientos y partidos de izquierda son hombres. Y el 99% de los intelectuales que estos fervientes defensores de la diversidad e igualdad leen son hombres blancos heterosexuales. Y la heterosexualidad, queridos camaradas, no es una pulsión. Es una ideología.

Pero queréis igualdad. Y desobediencia. (Y nosotras un trago).

Resulta que el Nuevo Sujeto de la soberanía, la democracia participativa y la revolución que estos señores plantean es el mismo sujeto de la Revolución Francesa: hombre hetero blanco organizado en familia heteronormativa, con propiedad en herencia y descendencia de sangre. Y si no estamos de acuerdo y no nos identificamos con el sujeto político ‘normal’, es decir, con ellos y sus propuestas universales, entonces, el feminismo es un ghetto. (Carcajadas).

La desobediencia es una práctica contra la normalidad, y el sujeto normal es hombre y es hegemónico. Hay muchas formas de ser un cuerpo desobediente. Y muchas de ser uno hegemónico. Si nuestros culos no caben o no quieren caber en vuestros asientos (organizaciones, proyectos, ritmos, esquemas) tendréis que cambiar de asientos, no de culos.

Es obvio que allí donde vosotros veis particularidad y parcialidad, nosotras vemos emancipación, y donde vosotros veis universalidad, eje articulador o desobediencia, nosotras solo vemos pollas.

Sabemos que algunos de nuestros compañeros tienen un problema con la realidad. Sobre todo con esta. Y sabemos que la realidad se hace y deshace, sobre todo si tienes medios y poder y la fisonomía adecuada para tiro porque me toca, porque nosotros nacimos, nosotros decidimos.

No recibís la gran mayoría de las invitaciones, proyectos, sueldos, propiedades, alabanzas y prestigio porque tenéis talento. Sino porque tenéis la fisonomía adecuada para ser protagonistas de la historia y de vuestra vida. Sujeto y Objeto de la ciencia y la sabiduría. Primero tuvisteis a Dios (sorpresa, hombre blanco hetero y de mediana edad), luego a la verdad (algo más peluda que Dios) y ahora al sujeto posmoderno (otro colega de la cuadrilla). Tenéis la fisonomía adecuada para tener cajas, partidos, sindicatos, medios, empresas e incluso gobiernos. Tenéis más sueldo, más espacio público, más contactos, más títulos, más dinero y más estructuras.

Lo que no tenéis, y nunca tendréis por vuestra fisonomía, es nuestra legitimidad.

La indiferencia o sectorialización sistemática que hacéis con lo que creamos y decimos (incluimos aquí militancia, empresas, organizaciones e instituciones, academia, casa y calle) es patriarcal. Es sexista. Es misógina. Es política. No es emancipadora ni desobediente ni democrática. Y lo que es o no es política patriarcal no lo decidís vosotros. Lo decidimos nosotras.

Exactamente igual que no damos autoridad a la patronal para decidir lo que es y no es un trabajo digno.

3 thoughts on “Geuk hezi, geuk teorizatu | Nosotras criamos, nosotras teorizamos

  1. Pingback-a: Postfeminismo y apología del estado en tiempos de confederalismo democrático | Borroka Garaia da!

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s