Home

2490_37_01

Elkartzen

(Abajo en castellano)

Etxebizitza eskubidea, egungo nafar gobernuarekin ere bermatugabeko eskubidea.

Erregimenaren etxebizitza legeari eginiko moldaketak, zerbait egiten ari denaren sentzazioa hedatzeko erreforma txikiak baino ez dira, arazoa muinetik hartzen ez dutenak.  ETXEBIZITZA HUTSEN ERABILERA!!

Nafarroan 35.000 etxebizitza huts egonik, eraikitzen jarraitzea onartzerik ez dugu. Xahubide izugarria da, lurraren okupazioa haundituz, saneamendu eta sare elektriko gehiago beharko dira (ur eta energia kontsumoa), garraio eta ibilgailu mugimendu gehiago…hirigintza eta ekologiari izugarrizko kaltea eraginez, xahubide ekonomiko haundia suposatuz. Baliabide eta energia efizientziaz ari bagara, jadanik duguna erabili eta hobetzean dago gakoa.

Zergaitik eraikitzen jarraitzearekin tematu herri eta hirietan etxebizitza hutsak dauden bitartean?

Akordioak sinatu dituzte eraikitzaile espekulatzaileekin, “banco malo”eta epaileekin, lapurreta eta arpilatzea baimendu eta posible egiten dutenekin alegia. Zer da hontatik espero dezakeguna? Ogi apurrak baino ez, bitartean etxebizitza eskubidea bermatu gabe baina negozio egitera datozenei irabaziak ziurtatuz, diru publikoa esku pribatuetara bideratuz dirulaguntza eta desgrabazioen bitartez. Bestalde partehartze soziala egon izana antzeztu dute desjabetzen aurkako elkarte batekin akordioa sinatuz.

Hau ez da inolaz eraldaketa sozialerako bidea. Hau ildo beretik jarraitzea da nahiz eta alokairu eta birgaitzearen inguruko pintzelada positibo batzuekin margotu. Lege berri bat eta partehartzerako kontseiluaz hitzegiten da baina justu uda sasoi bete betean datoz intentziook.

Urteak daramatzagu etxebizitzek duten funtsio soziala bete behar dutela esaten, beharra dutenen serbitzura egon beharko litzatezkelarik. Zergaitik jarraitzen dute bai gobernuak zein administrazio ezberdinek etxebizitza huts ugari edukitzen ? Alokatzen den gutxiak, zergaitik dute pertsona askorentzako eskuragaitzak diren prezioak? Negozioa ziurtatuta dago errenta eta prezio altuak mantenduz. Merkatuaren logikatik atera beharra dago etxebizitzaren inguruan ematen den espekulazioarekin bukatuz. Ez subentziorik, ez laguntzarik ezta karitatea ere. Soilik pertsona orori oinarrizko eskubideen bermatzea, etxebizitza eskubidea barne eskubide soziala eta humanoa baita.

Hortarako Alokairu sozialerako etxebizitza parke publikoa osatzea beharrezkoa da, administrazio, banku, armada eta pribatuek dituzten etxebizitza hutsez osatua. Pertsonen dirusarreren %15-era mugatutako alokairuak ezarriz. Administrazio publikoek gestionatua izan beharko litzateke, erakunde pribatuei eskumenik eman gabe inolaz ere eta partehartze soziala nahita nahi ez bermatuz.

Pertsona guztioi etxebizitza eskubidea bermatuko ligukeen etxebizitza lege bat da behar duguna. Estatu Espainiarrak gure eskubide eta legeak ukatu eta errekurritzen baditu, erabaki politikoak eta burujabetza beharko dira garatu ahal izateko. Hontarako ongarri beharrezkoak izanik, auzo eta herrietan antolatzea eta borrokatzea, herri mugimenduaren lana eta Euskal herrian bizi garenon kontzientzia astintzea. Eskubideak ez bait dira ukatzen edota murrizten eta are gutxiago negoziatzen, errespetatu eta bermatu egiten dira.


La “nueva” ley de vivienda en nafarroa

El derecho al uso y disfrute de una vivienda digna, sigue siendo negado por el actual gobierno de Nafarroa

Las modificaciones hechas a la ley de vivienda del régimen, son unas pequeñas reformas o brochazos para aparentar y que no van al problema de fondo. LA VIVIENDA VACIA !!. No podemos permitir que habiendo más de 35.000 viviendas vacías en Navarra, quieran seguir construyendo más. El despilfarro es mayúsculo. Más ocupación de tierras, más redes eléctricas y de saneamiento (consumo de agua y energía), más transporte y movimiento de vehículos, … mayor deterioro urbanístico, ecológico y despilfarro económico. La mejor eficiencia energética y de recursos es utilizar y mejorar lo que se tiene hecho.

¿Por qué siguen empeñándose en construir, teniendo viviendas vacías en los pueblos y ciudades ? Llegan a acuerdos con las especuladoras constructoras, con “ el banco malo “ de banqueros y con los jueces, quienes permiten y garantizan el robo y el saqueo. ¿Que se puede esperar de eso ? Migajas, para seguir negando el derecho a una vivienda y garantizando a quienes hacen negocio unos beneficios. Trasvase de dinero público a lo privado a través de subvenciones y desgravaciones.

Por otra parte se hace otro acuerdo con una asociación anti desahucios y así aparentan una participación social.

Esto no es un cambio para la transformación social. Esto es seguidismo, con unas pinceladas positivas en aspectos del alquiler y la rehabilitación.

Se habla de una nueva ley de vivienda y un consejo de participación pero son intenciones que se lanzan en pleno verano. Llevamos años diciendo que la vivienda vacía tiene que cumplir su función social y estar al servicio de las personas que lo necesitan. ¿Por qué el Gobierno y las distintas administraciones siguen teniendo vivienda vacía ? ¿Por qué lo poco que se alquila exige unos precios imposibles de alcanzar para muchísimas personas? ¿Para mantener los precios y las rentas altas, garantizando el negocio?

Hay que sacarlo de la lógica del mercado y no pensar en sacar dinero con la especulación inmobiliaria. Tampoco subvenciones , ni ayudas, ni caridad. Sencillamente garantizar a todas las personas sus necesidades básicas de forma directa y la vivienda es una de ellas. Un derecho social y humano.

Para ello, hay que poner en marcha un Parque público de vivienda en alquiler social, donde se incluyan todas las vacías de las administraciones, bancos, iglesia, ejército, privadas,… Así mismo los alquileres tienen que ser limitados, sin pasar del 15% de los ingresos de las personas.

Las administraciones públicas son quienes tienen que gestionarlo todo  de forma directa sin derivar o trasvasar a entidades privadas la responsabilidad.  La participación social es necesaria y debe compartir la elaboración y la decisión sobre los temas a tratar.

Se necesita una nueva ley de vivienda que garantice a todas las personas el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna.

Si el estado español recurre o niega nuestros derechos y leyes, hará falta decisión política y soberanía para llevarlo a cabo y eso precisa de la organización y la lucha en los pueblos y barrios, del trabajo del movimiento popular y social y la conciencia de las personas que vivimos en Euskal Herria. Los derechos ni se niegan, ni se recortan, ni se negocian, se respetan y garantizan.

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s