Home
economia-social
 
Iraitz Arizkorreta – Topatu

Egunerokotasunean agertzen zaizkigun berehalako formak badirudi autonomoak edota independenteak direla. Hots, gure ideiak berehalakotasunak sortzen ditu eta bizitza propioa izango balute moduan antzaldatzen zaizkigu, zeina gezur borobila den noski.

Izan ere, muturren parean daukagun guztiak badu ezkutuko loturarik (nexo internoa), zeinak totalitate egituratu bat osatzen duen. Beraz, politika, ekonomia (eta honen baitan produkzioa eta zirkulazioaren esferak), gizartea, kultura… kategoria bereizi eta estankoak bailiran ulertzen ditugu, berehalakotasunaren fetitxismoak gure ideiak, gure konszientzia eta horietatik eratorri daitezkeen balizko praktika politikoak desbideratzen dituelako.

Dela hilabete batzuk produkzio eta erreprodukzioaren esfera ukitzen zituen artikulu bat eskegi nuen blogean. Erreprodukzio soziala edo produkzio soziala bermatzen duen sistema omen da kapitalismoa, baina ez beti ez eta borondatez noski. Soilik kapitalaren logika metzatzaileak, zeinak beronen erreprodukzioa eragiten duen, gizartearen gehiengoaren birsortze soziala dakarrenean esan daiteke sistema kapitalista (erre)produkzio sozialeko eredu bat dela.

Kapitalaren erreprodukzioa balioaren balorizazioak ahalbidetzen du, hasiera batean inbertitzen den ekoizpen-ehundurak (kapital konstante eta aldagarriak) bere baitan artikulatzen duen balioa areagotzen duelarik ekoizpen-prozesuan (plusbalioak sortuz) eta zirkulazioaren esferan lortzen delarik balioak diruaren forma hartzea, berriro ere metaketa-fase berri bati ekiteko. Horixe da Kapitalaren erreprodukzioa ahalbidetzen duen prozesua Akumulazio Prozesu moduan izendatu ahal dena, eta ekoizpen eta zirkulazio esferen elkarrekintza bitartez lortzen dena. Sekuentzia hori honela formulatzen da: D-M-D’ (kapital monetarioa-kapital merkantila- kapital monetario areagotua).

Plusbaliorik gabe, hau da, ekoizpenaren esferan erauzten den balio erantsirik gabe, zirkulazioaren esferan ezin da irabazirik lortu. Ekoizpenaren esferan, baina, kapitala eta soldatapeko lanaren arteko harreman antagonikoa ematen da (relacion de capital), non lan-indarraren esplotazioa egikaritzen den, bere balioaz gaindiko lana (pluslana) egitera behartzen zaiolarik horrek dakarrenarekin (plusbalioen sorrera).

Puntu honetan gelditzea funtsezkoa da. Kapitala eta Lanaren arteko hartu-emana ez baita ekibalentziazkoa, erakutsi izan zaigun eta erakusten zaigun moduan; lapurreta eta esplotazio harreman mozorratua baizik.

Lan-indarraren balioa, merkantzia bat den heinean Lana-Balioaren Teoriaren arabera, bere ekoizpenareko sozialki beharrezkoa den lan-denborak determinatzen du. Lan-indarraren produkzio kostea orduan eta baxuagoa izan, beraz, are altuagoa izango da plusbalio erlatiboa, nahiz eta era berean, koste hau ezin den infinituraino limatu. Zergatik? Lan-indarra ekoizteko beti behar delako denbora bat; hura erreproduzitzeko oinarrizko beharren ekoizpena ezin delako denboraz gaindi gauzatu.

Sistema kapitalistan ematen den funtsezko harreman honek azalpen sakonagoak galdegiten ditu eta ez naiz tematuko berauek azaltzen. Horiek Marxen obran aski ongi erreflejatzen dira eta berauek estudiatzera gonbidatzen dut irakurlea.

Hala ere, sistema kapitalistaren alternatiben (moneta alternatiboak, ESE, denboraren bankuak…) puntu ahulen inguruan jardungo naiz artikulu honetan, denboraren auzian fokalizatuz eztabaida, dagokigun objektua deszifratzen saiatzeko.

Denboraren seme-alabak

Esan lehenengo eta behin, bost axola duela zer eta nolaz trukatzen den: izan daiteke balio bat edota balio hori ekoizteko prozesua bera, hau da, lan-indarra truka daiteke zuzenean edota mediazio bitartez, etab. Truke harremanak, balioen zirkulazioak orohar, ekoizpen baliabideen gaineko jabego pribatua artikulatzen du bere baitan eta beraz, komunitaterik eza zein produktore indibidualen isolamendua; hots, interes indibidualen gainjazartzea komuna den horrekiko. Baina horretaz haratago, ekibalentziazko harremanaren logika (maskara) mantentzen da kualitatiboki arras ezberdinak diren bi merkantzien artean.

Logika horrek zera barnebiltzen du: kualitatiboki ekibalenteak izan ezin diren bi gauza (material edo inmaterialak) alderatu egin behar direla hirugarren elementu baten baitan, zeinaren gainean bi gauzek-merkantziek bila dezaketen ekibalentziarik. Hirugarren elementu hori lan-denbora da.

Horrela, gure lanak eta bere fruituak alderatzeko sistema justuena denbora neurgailu gisa hartzen duenarena dela sinestera iristen gara, honek bere baitan gordetzen duen leitmotif-arekin batera: nire denbora kantitatea eta zure denbora kantitatea kualitatiboki berdinak direla, ekibalenteak, alikuotak nahi bada.

Denboraren afera ordea, erlatiboa da oso eta honek arazoak sortzen ditu. Izan ere, lan-denbora jakin batean ekoizten dugunak ez du zertan denbora berean beste batek ekoizten duenaren berdina izan behar, hain zuzen ekoizpen prozesua ez baitute faktore tenporalek soilik baldintzatzen. Are gehiago, anitzak dira denbora konkretu batean egiten den lanaren kalitatea baldintzatzen duten determinazioak: faktore emozionalak, faktore fisiologikoak, faktore psikologikoak … Eta nola neurtu guzti hau? Ezinezkoa da besarkada batek eragiten duen zirrara, hitz iraingarri batzuek kausarazten duten ahulezia, etab. magnitude amankomun baten bidez kalibratzea.

Horri jarraiki, sistema kapitalistan soldatapeko lanaren balioa, merkantzia den heinean, bere ekoizpenerako sozialki beharrezkoa den lan-denborak determinatzen du. Lan-indarra ekoitzi ahal izateko faktore fisiologikoak hartzen dira kontutan (elikadura, arropa, loaldia,etab.), faktore emozional-afektiboak (historikoki emakume langileari esleitu zaizkionak), faktore formatiboak (eskola eta formazio laborala) … determinazio materialak eta inmaterialak orohar. Horrela, lan-indarraren ekoizpena gauzatzen duena gizarte osoa da eta balio hori kualitatiboki kalkulaezina da unitate amankomun baten baitan, kuantitatiboki kalkulatzen den arren.

Denbora erabiltzea unitate neurgailu gisara injustua da; izan ere, ezin baititu aintzat hartu gorago aipaturiko determinazioak eta azken hauek, hain zuzen ere, determinanteak dira.

Orohar, Kapital erlazioak barnebiltzen dituen kategoriez (jabetza pribatua, balioa, merkantzia, dirua) ari gara solasean, zeintzuen mantenimenduak erlazio hori birsortzeko ateak zabalik uzten dituen ezinbestean.

Beraz, zirriborratu dugun analisi honen baitan, Moneta alternatiboak, Denbora bankuak, Ekonomia Sozial Eraldatzailea, etab. bezalako alternatibak ukatuak izango lirateke azpiegitura kapitalistaren iraultzerako aukera posible gisara. Ekoizpen harreman sozial komunisten eraikuntzak kategoria hauen suntsiketa galdegiten du eta errealitate honekiko kontsekuentea behar du izan komunismoaren eraikuntzaren alde lan egingo duen orok.

9 thoughts on “ESE, moneta alernatiboak, denboraren bankuak… eta komunismoaren eraikuntza

 1. “Beraz, zirriborratu dugun analisi honen baitan, Moneta alternatiboak, Denbora bankuak, Ekonomia Sozial Eraldatzailea, etab. bezalako alternatibak ukatuak izango lirateke azpiegitura kapitalistaren iraultzerako aukera posible gisara. Ekoizpen harreman sozial komunisten eraikuntzak kategoria hauen suntsiketa galdegiten du eta errealitate honekiko kontsekuentea behar du izan komunismoaren eraikuntzaren alde lan egingo duen orok.”

  —————

  Aqui suele haber una simulacion o falsificacion, con los bancos de tiempo, trueque, intecarmbios directos, monedas locales, etc., etc. se pueden hacer muchas cosas, y que estan muy bien, sobre todo se forjan relaciones, se aprende a sobrevivir junto con otros, y a no depender de las opciones normativas y estandares. Es decir, que hasta en el capitalismo se puede vivir de varias formas, y aplicando formulas de apoyo mutua, solidaridad horizontal, colectivizacion, etc., se pueden sostener grandes conjuntos de poblacion, y esto es muy importante porque cada dia mas habra mas gente viviendo en el “margen”, en la no-asalarizacion, en el no-ingreso, en la no-cobertura social, en el no-mercado, etc.

  Pero bien, una cosa no lleva a la otra, porque una moneda local pueda tener muchas virtudes, no tiene nada que ver con las “relaciones sociales comunistas”, cuando precisamente uno de los componentes que definirian una sociedad comunista es la desaparicion del dinero, y en su ausencia aplicar le principio proletario de toda la vida: “de cada quien segun sus capacidades, a cada quien segun sus necesidades”… Es decir, el dinero no solo desaparece o siquiera es sustituido por una cartilla de racionamiento, o una cuenta de descuento; sino que no hay mercado, en cada comuna, el almacen general esta disposicion de toda la comuna, y al que le haga falta una cosa, sencillamente va y la coge, y punto… La “contabilidad” se debera de aplicar para que no falte lo necesario a futuro, y se lleva el registro dentro de la programacion del sistema general de planificacion social…. Del dinero, ni quien se acuerde, maldito pecunio; en el comunismo ha desaparecido la mediacion de valor, no hay mercado que compare y establezca el intercambio, sino tan solo la respectiva distribucion, esto no es mas que la “administracion de las cosas”…. el dinero es perfectamente prescindible (metalico, fiat, legal, u alternativo).

  Por muchas monedas alternativas que se creen, que esta muy bien, o bancos de tiempo o o compartir conocimientos o especialidades, o que se expanda la economia social o solidaria o alternativa… por nada de ello, va a venir el comunismo…. Para que este llegue hay que barrer al capital —que es una relacion social, no un conjunto de buitres con sombrero de copa ni una suma de dinero o cosa parecida—-, porque se ha agotado y autofagocitado tal relacion social por si mismo en cada vez mayor numero de espacios sociales o geograficos, o porque sencillamente se le ha mandado al basurero de la historia.

  ————————————————

 2. Aupa Petriko. Te suelo leer con mucha atencion y en terminos generales concuerdo con lo que planteas.

  Me gustaria que desarrollases esta afirmacion de arriba “(…) en cada comuna, el almacen general esta disposicion de toda la comuna, y al que le haga falta una cosa, sencillamente va y la coge, y punto… La “contabilidad” se debera de aplicar para que no falte lo necesario a futuro, y se lleva el registro dentro de la programacion del sistema general de planificacion social….” y si no es mucha molestia por tu parte, responder a ciertas cuestiones para saber de tu perspectiva al respecto:

  Que concepcion de la comuna utilizas?
  Almacenes generales a nivel local, nacional inclusive a nivel internacional? Teniendo en cuenta la magnitud de ciertas fuerzas productivas…
  Y el concepto de planificacion social? Nola planteatu eta irudikatzen duzu?

  Millesker aldez aurretik!

 3. Aupa Iraitz… He puesto la idea del almacen general tipo autoservicio de buffet libre, para hacer la critica a la circulacion o existencia de una moneda, es decir para romper con la idea de que debe de existir un elemento intermediario (en este caso moneda) entre el producto y el consumo. En mi hipotetico almacen general el consumidor accede al producto de forma libre y directa, sin nada mas que su deseo o necesidad como criterio de consumo; esto resulta chocante para quienes creen en la “naturalidad” de la moneda o el dinero, puesto que a lo que convoco es a la consideracion inversa, a la ideacion de una economia o sociedad no dineraria ni amonedada.

  El dinero fue un gran invento de las sociedades mercantiles, permitio el intercambio universal en el mercado, una mercancia frente a otra podia ser evaluada por unidades dinerarias, lo que suponia que todas ellas, al final, podrian ser consideradas simultaneamente, estableciendo un precio, tanto mas o tanto menos, en todo el conjunto del mercado en cuanto sistema de precios. Es decir el dinero, en cuanto equivalente general, superaba a los metodos anteriores de cambio en el mercado, tales como el trueque, pues ya no era necesario realizar un cambio bilateral, sino directo y multilateral.. La adopcion de una mercancia-dinero, redundo en un florecimiento y una aceleracion del mercado, haciendolo expansivo.

  A su vez, el dinero se transformo en moneda. El Estado obligo a la adopcion de una mercancia especifica como unico dinero legal bajo su ambito de dominio, sellandolo con un signo exclusivo, es decir amonedando ese dinero. Es decir, el grupo dominante al acuñar la efigie de un rey, principe u emperador, exigia que fuesen liquidadas las cuentas con esa moneda, que fueran satisfechas las retribuciones en la misma, que se pagaran los tributos, las sanciones e los impuestos con su moneda. De manera tal, establecia su dominio al obligar su uso y a su vez le permitia a tal grupo dominante succionar recursos de la sociedad, puesto que al regular la cantidad y calidad del equivalente general dinerario, podia regir sobre el sistema general de precios, pero tambien de ganancias; convirtiendo a la moneda en un instrumento magnifico de absorcion del excedente social . El primer metodo que emplearon, fue lo que se denomina “señoraje” de moneda; si la cantidad de moneda en circulacion aumenta bajo la condicion de una misma cantidad dada de producto social, se procede a un ajuste con un incremento en los precios (o inflacion monetaria); mas sin embargo, si el Estado sabe que va a volcar un nueva partida de moneda al mercado, paga sus deudas a un precio nominal similar, pero en una condicion de valor inferior (o con una moneda que vale menos): es decir, asume deuda antes de la nueva emision, y liquida deuda despues de la emision; al ser el Estado en terminos practicos un regulador del valor del dinero, se convertia este mecanismo en una herramienta de recepcion, mediante la cual percibia riqueza del conjunto social a cambio de nada (o si de algo, de ejercer su poder). [nota: el capitalismo es una sociedad mercantil, pero no todas las sociedades mercantiles son capitalistas. La especifidad del capitalismo no deriva del mercado o distribucion del producto, sino de la condicion asalariada en el proceso de produccion, para obtener su excedente social especifico denominado plusvalia]. .

  En consecuencia, dinero y moneda no son lo mismo; pero ambos tienen una alta significacion; el dinero presupone el mercado o una sociedad mercantil; y la moneda presupone al Estado. Irremediablemente, entonces, esto es antitetico con cualquier apelacion al comunismo. No puede existir moneda en una sociedad sin Estado, y no puede existir dinero en una sociedad no mercantil. La alternativa al dinero y a la moneda, no es la elaboracion de otras nuevas, sino su desaparicion, para lograr entonces la abolicion del mercado y del Estado.

  La produccion es social, mas sin embargo la apropiacion es privada. Esto ha sido asi desde la emergencia de las sociedades de clase, en el oscuro pasado, al mismo tiempo que nacieron el mercado y el Estado, consustancialmente- El socialismo parte de la tesis de que si la produccion es social, la apropiacion debe de ser social, ese es su objetivo: socializar. Es decir, los productores deben regular el producto, es decir todo el conjunto social debe de acceder a la totalidad del producto, sin intermediacion alguna.

  Produccion y distribucion no son dos esferas separadas, quien controla la produccion prestablece la distribucion. En un regimen de propiedad, quien posea u apropie de los recursos y de los medios; reglara la produccion y el destino que debera de hacerse del producto, o como se habra de distribuir. En un regimen de apropiacion privada, teniendo el mercado como destino del producto, inevitablemente condicionara a que la distribucion se decante hacia aquellos consumidores que dispongan de mas medios de cambio. Por lo tanto, en el tramo general de produccion – distribucion – consumo, si no se liberase la condicion social de la produccion, aboliendo la apropiacion privada, las esferas posteriores no podran ser modificadas, o pretenderlo no sera mas que una falsificacion u ocultamiento de la esfera previa. Con esto quiero decir, que es imposible pretender una distribucion “justa” de la riqueza, mientras persista la apropiacion privada de los medios de produccion; o que se pueda proceder a un consumo social y libre con una distribucion mediada en terminos monetarios.

  En conclusion, no es posible lograr justicia en la distribucion del producto, si este no ha sido producido en terminos de propiedad social; ni tampoco si tal distribucion es mediada a traves del mercado mediante un sistema de precios monetariamente calculados. Solo en la medida en que los productores esten pegados a su producto, podra pretenderse a algo que se parezca a la justicia. La definicion de socialismo que en su dia se establecio fue entonces muy clara: “asociacion de productores libres e iguales”.

  .—-
  Bueno, ya me he extendido demasiado, y quizas no he dado un respuesta directa a lo que me planteas. He pretendido argumentar la tesis de que es incompatible sostener el comunismo o el socialismo, con la persistencia del mercado o del dinero o del Estado. Asi, que plantear una perspectiva de una hipotetica y futura organizacion social comunizada no puede hacerse a partir de una suma acumulativa de cooperativas, comunas o asociacionismos varios bajo el regimen de propiedad, mercantilizadas y que operan monetariamente; hay que hacerlo sobre el mismo, desapareciendolo

  Tengo la intuicion de que se confunden algunos planos. Se pretende hacer creer o pasar como alternativa a una experiencia individual de una “comuna”, cooperativa, ocupacion de tierras colectivizadas, fabricas autogestionadas, etc., etc., y otras tantas experiencias habidas, como una base individual que luego puede ser generalizada. Me recuerda en cierto modo a esa tesis reformista, de algo asi como que las reformas son acumulables y de que de reforma en reforma, se llega a una especie de reforma final, que resulta que sera quien sabe que. En realidad, tales experiencias individuales estan todas ellas condenadas al fracaso, si se plantean y evaluan en terminos de socializacion real (tal y como ha sucedido): si la produccion es social, el producto es social.

  En un regimen mercantil de propiedad privada, como lo es el capital, pretender espacios de socializacion es minimamente ingenuo. El capital plantea toda una totalidad, de la que no se puede escapar, en todo caso resistir en los margenes y sujeto a sus caprichos. Salvando las distancias me viene a la mente, el recuerdo de aquellas comunas hippies de los sesenta norteamericanos, donde precisamente las mas existosas, las que no sucumbieron y perduraron en el tiempo, se convertirian posteriormente en multinacionales mundiales de la comercializacion de plantas medicinales, incienso, comida vegetariana, y hasta hamacas….

  Voy a esquematizar, porque me puedo prolongar demasiado, apuntare algunos elementos de discusion, a mi entender, en lo que fuera el debate sobre el socialismo — por fuera de las tesis socialdemocratas o bolcheviques–:

  1.- El socialismo o el comunismo constituye toda una totalidad social que se opone al capitalismo, es un enfrentamiento de totalidades, que resultan incompatibles, siendo imposible su coexistencia. La transicion de una a la otra solo es posible a traves de un proceso social denominado revolucion, que sustituye una totalidad por la otra. En cuanto fenomeno social, tal revolucion es explicable o comprensible o si se quiere racionalizable (“todo lo real es racional” decia Hegel), en consecuencia la pregunta de base a establecer es: ¿se pueden descubrir las leyes generales de la revolucion? ¿existen?.

  2.- El proceso de sustitucion no es un proceso inmediato y exento de contradiciones, al periodo de tiempo que transcurre este proceso para su generalizacion universal y expansion mundial, se le denomina periodo de transicion. Esto sirve para sostener la tesis del mantenimiento del Estado, de una naturaleza disitinta, pero que sigue manteniendo dos condiciones comunes a todo Estado: principio de autoridad y tutela social…. mas sin embargo, se encuentra en disolucion de modo recesivo, porque esta sujeto a la generalizacion de la misma autoorganizacion social, de existir algun poder politico pertenece a ella y no a ningun otro ente distinto.

  3.- Al interior de ese perido de transicion, en terminos “economicos” (en realidad sociales), se produce una transicion en cuanto a la produccion y distribucion del producto social, si bien se parte de una apropiacion social total del producto, la distribucion entre las unidades de produccion pasa de un periodo de intercambio de equivalentes (¿problema de valoracion o de cuantificacion?) a un periodo posterior donde el intercambio deja de ser equivalente, y pasa a ser de libre asignacion en respuesta a las necesidades en todas las partes del proceso general de produccion, distribucion y consumo.

  4.- De los dos puntos anteriores se plantea una discusion, por un lado la relacion Estado – planificacion social; y por el otro, la naturaleza del calculo para las distintas fases del periodo de transicion.

  5.- El Estado no es el ente organizador y regulador de la planificacion economica; al contrario la planificacion es social, y es la sociedad la que prestablece los contenidos, formas, cantidades y ajustes. En consecuencia la planificacion no es un asunto tecnico, donde un conjunto de especialistas (segun Lenin dixit) programan los quatums de produccion y distribucion. Al contrario son los mismos productores de las fabricas, cooperativas, comunas, los que elaboran, ajustan y estructuran el armazon de todo el proceso de produccion y distribucion. Son las necesidades las que marcan la produccion, y no a la inversa; del consumo se llega a la produccion y no al reves. [nota: de todo esto nace la critica a la URSS, donde se pretendio planificar el capitalismo, siguiendo la peregrina y socialdemocrata idea de que siendo el Estado ideologicame proclamado como tal, el socialismo se reducia a una nacionalizacion o colectivizacion publicas, mientras que la ley del valor operaba administrativamente regulada (segun Stalin dixit). Al no operar el capitalismo en toda su irracionalidad objetiva con una ley del valor liberada, para que el modelo operase con alguna efectividad se veian impelidos a aplicar toda la irracionalidad represiva, para salvar los inconvenientes de una ley del valor pretendidamente administrada y militarizada, mientras que el 70% de la cosecha de patatas se pudria en los campos].

  6.- Si se parte de la tesis de la existencia al interior del periodo de transicion de una fase de intercambio de equivalentes entre las distintas unidades de produccion, Esta se ajusta a la produccion, el intercambio entre las distintas unidades se basa en el principio de equivalencia, tanto da una unidad tanto recibe. La discusion se centra en establecer en que son equivalentes y como debe de medirse. En definitiva, en fijar cual es la unidad de calculo. Si partimos de la tesis de erradicar la regulacion de la ley del valor, sustituyendo el mercado por un modelo de asignacion planificado socialmente decidido; si desaparecemos la relacion de equivalencia mediante el valor… Si tomasemos en cuenta la exposicion de Marx, de que en ultima instancia toda economia, es una economia de tiempo, podemos establecer una relacion de equivalencia a partir de unidades de tiempo. Siendo unas unidades de produccion deficitarias (reciben mas de lo que dan) o superavitarias (reciben menos de lo que dan); en cuanto unidades de tiempo de produccion. El modelo de programacion debiera de establecer, cuales son sostenibles y cuales eliminables, pues pudiera estar en riesgo su propio sostenimiento para la necesaria reproduccion social. El criterio no debiera de ser tecnico, o una simple cuantificacion estadistica, sino un criterio social, es decir dicha unidad de calculo, debiera contemplar unidades de tiempo socialmente medios, pero definidios socialmente en cumplimiento de una economia de satisfacion de necesidades sociales.

  7.- El tema de la centralidad. En algunas exposiciones socialistas, o anarquistas u eco-socialistas, se plantea el socialismo como un universo de pequeños farmers, vecinos de pequeñas comunidades, que de manera muy democratica realizan intercambios libres y abiertos con otros pares. Ni que decir que esta ideacion no se corresponde con el socialismo. Si el mercado ha sido eliminado, y sustituido por la planificacion social, no es para reducirla a este a un ambito minimo, interno o local, mas bien al contrario a su universalizacion y mundializacion. Y esto es por obligada necesidad, nuestro nivel de consumo, y deseable en el futuro, no puede ser postrado al nivel de subsistencia; el socialismo no es el reparto de la miseria, sino la administracion de la abundancia. Para ello, se requieren de todos los recursos globales, en cuanto producto total, siendo distribuido en toda la globalidad, es entonces necesario que se produzcan procesos de organizacion y decision centralizada, esta es una tesis que proviene de la misma Comuna de Paris de 1871: “administracion central de comunas federadas”.

  Existe aqui la discusion entre centralizacion y Estado. Es aparente cuando no falso afirmar que la necesaria centralizacion obliga a un reposicionamiento fundamental del Estado, haciendolo imprescindible. En realidad, la centralizacion puede existir sin que el Estado aparezca en escena, puesto que no se trata de una planificacion economica, dirigida tecnicamente (para ocultar el poder politico), sino de una planificacion social, socialmente establecida; que puede ajustarse en diferentes niveles de centralizacion desde todos los ambitos, locales o globales. La tesis la escribia Engels hace mucho tiempo que al definir el socialismo decia aquello de “sustituir el gobierno de los hombres, por la administracion de las cosas”.

  8.- Si la produccion pudiera pasar por una fase de intercambio de equivalentes, no ocurre lo mismo con la distribucion y el consumo. El mismo Marx, en la Critica al Programa de Gotha, dejaba muy claro que no se trataba de realizar una distribucion igual, sino al contrario un distribucion desigual. Con lo cual criticaba cualquier vulgarizacion que pretendiera sufragar una aportacion proporcional de producto por otra equivalente, No corresponde al socialismo la exclamacion aquella de que: “el que no trabaja no come”. Al contrario, lo que se pretende es que socialmente queden satisfechas las necesidades, pues existen un conjunto importante de grupos sociales que no pueden participar del proceso de produccion, mas sin embargo podran acceder libre y completamente al consumo del producto social. Todo el modelo debe de garantizar la vida social y su reproduccion satisfactoria en terminos de igualdad y desarrollo humano. El principio socialista es meridianamente claro: “de cada quien segun sus capacidades, a cada quien segun sus necesidades”.

  9.- Desarrollo tecnico y cientifico. Leia a un autor, –no recuerdo el nombre– de que en la URSS, para favorecer el desarrollismo (mediante la aplicacion completa y absoluta del metodo de trabajo taylorista y su degeneracion stajanovista) los planes eran calculados en terminos fisicos de produto (toneladas de acero, litros, metros, etc.), con el objeto de incentivar el volumen de produccion, asociando la idea de que a incrementos sucesivos de producto, el socialismo crecia y se consolidaba (a mediados de los años sesenta, en la era brezhniana, algunos autores organicos sovieticos, llegaran a afirmar que la URSS ya habia entrado en la fase comunista). Pues bien, aquel autor decia que tales medidas, servian para ocultar los terminos de valor, es decir, que si los obreros rusos hubieran dispuesto en terminos de valor (o simplemente en precios constantes), se habrian dado perfecta cuenta de como contribuian al desarrollo capitalista y cuan profunda era la explotacion y el robo de plusvalia al que estaban sometidos.

  Si tenemos claro que un modelo de planificacion social dirigido a una economia de satisfacion de necesidades, que prestablece el producto social, su cuantia, tiempo y forma, actua este como un techo. No es un modelo desarrollista, de crecimiento infinito, sino un modelo equilibrado, de crecimiento limitado, que decidira en todo momento cuanto habra de producir en un ramo o sector de produccion. La aplicacion de la tecnica, que mejore la productividad, es deseable, pero en virtud de que no aspira a una mayor cantidad de producto por unidad de tiempo, sino a su traduccion inversa, a una reduccion del tiempo de produccion, a un menor tiempo por una misma cantidad de producto..

  Si el modelo de planificacion social, lo que hace es socializar la apropiacion, sin duda que todo adelanto o aplicacion tecnica, aun siendo sectorial, repercute y se generaliza en toda la extension. Cada aplicacion parcial, redunda en una reduccion general del tiempo social medio.

  —————————-

  Iba a esquematizar, y me he extendido aun mas. Perdon por lo largo de esta respuesta. Espero haber sido capaz de explicar algo.

  Ondo izan.-

  • 3.- ¿Libre asignación? No entiendo muy bien lo que quieres decir, pero si lo dices de modo literal no es así del todo, y no puede serlo. No podemos abstraernos de las leyes económicas, y en este caso no podemos pasar por alto la ley del desarrollo armónico y proporcional de la economía, sino bajo “libre asignación” al final acabamos suscitando el carácter espontaneo de la producción y en nombre de la “satisfacción de las necesidades” acabamos colapsando la producción y cayendo en una especie de “dictadura del consumidor” causando los mismos problemas del capitalismo. Por eso en la planificación debe plasmarse y tenerse en cuenta esta ley, aunque sea orientada siempre a la satisfacción de las necesidades claro está.

   5.- Sin entrar de lleno y ciñéndome al tema: Lenin no decía que la planificación tenía que elaborarse por un conjunto de especialistas, sino que ante las condiciones inhumanas del país, la falta de personal cualificado y la situación desastrosa de la economía conducía ineluctablemente a usarlos si se quería levantar la situación. La situación objetiva se imponía. Por eso, del mismo modo, lo que Lenin sí que decía era que el objetivo a lograr era «organizar la contabilidad y el control por todo el pueblo de la producción y distribución de los productos» y que sin esto era imposible considerar avanzar hacia el socialismo y lograr la regulación de la producción por parte de los obreros. Así es como en el terreno económico estableció prioridad dictando tajantemente que el fundamental aspecto «en la lucha contra la burguesía se desplaza hacia la organización de esta contabilidad y control»

   Por otra parte, en efecto, el Estado así dicho en abstracto no organiza la planificación, sino la sociedad. Pero, ¿Cómo lo hace?¿como la materializa y pone en marcha? A través del Estado Socialista. Absolutamente toda la sociedad participa, debate y elabora el plan, esto es condición indispensable pero, ¿cómo aglutinar todas estas ideas, recursos, iniciativas y elaborar un único plan conjunto y común? Mediante el Estado Socialista, que es el instrumento utilizado para garantizar cooperación y coordinación orgánica a escala social. Por eso, en definitiva, el Estado proletario sí que organiza y si tiene su función económica, asegurando una decisión y dirección colectiva, pues no es más que el poder de los trabajadores, su organización política.

   7.- Ya he contestado en parte en el punto 5. El Estado, durante el periodo de transición es clave e imprescindible, desde el plano político como económico, tanto en la organización de la economía como en su planificación. Si el problema es la palabra “Estado”, pues óbviala, y pon “Comuna” si quieres, es lo mismo cuando se habla de estado proletario, estado socialista, semiestado o cualquiera denominación que le demos. Por eso Marx considero a la comuna la “forma estatal al fin hallada”, dada la inconcreción que aquejaba en su concepto de Estado proletario.

   8.-No se puede confundir o tergiversar las palabras de “el que no trabaja no come” de Lenin. Aquí Lenin, en primer lugar, hace una referencia metafórica en el sentido de que trabajar es un deber social en el socialismo, aludiendo a que toda la población (dentro de las capacidades claro está) debe aportar y participar en el aumento del fondo común al igual que lo hace en su apropiación. En segundo lugar, es una clara mención a la burguesía recién expropiada, a la que le atribuye la incontestable obligación de tener que trabajar y aportar igual que todo el mundo, sin excepciones; contenido al que también se refiere a lo largo de otras obras suyas.

   En lo de la distribución estas mezclando conceptos e incluso periodos. Hay que diferenciar las características de uno y de otro. Por matizar, no se refiere explícitamente a la distribución del conjunto de la población que no participa en la producción, lo cual el deber de satisfacer sus necesidades los incluye y presupone de facto. Habla más bien del “derecho” del trabajador individual en base a la distribución. En el periodo de transición (socialismo) Marx habla de la necesidad de una distribución igual (y bajo el mismo “rasero”: el trabajo), y no desigual. Habla de la necesidad de entregar a cada uno según lo que trabaja, del derecho igual para todos en base al trabajo realizado (una vez descontado lo correspondiente al fondo común):

   «… el productor individual obtiene de la sociedad exactamente lo que ha dado», « la sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió», «se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta».

   Por eso habla de que es un derecho burgués, pues se basa en un derecho igual para individuos desiguales. Es decir, de una retribución igual en base al trabajo realizado en una sociedad con personas de distintas capacidades y con distintas necesidades.

   Por eso, el principio SOCIALISTA es: “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su trabajo”.

   En cambio, ya en la fase comunista, el derecho de distribución si será desigual. Dicho de manera muy sencilla: puede que uno pueda dar poco, pero necesite mucho, lo cual se le entregará lo que necesite. Otros podrán dar mucho, pero necesitaran poco, lo cual se le entregara lo que necesite. Es decir, un derecho desigual para individuos desiguales, una retribución de acorde a las necesidades del individuo. Pero para esto hacen falta unas relaciones sociales nuevas, una base material abundante y una cultura y conciencia humana nueva.

   Entonces sí se podrá establecer el principio COMUNISTA: “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.

   9- De acuerdo y muy importante, la producción es el medio no el fin, la producción por la producción no es el objetivo. Vital no caer en los errores del mero productivismo, aunque tampoco ningunear el hecho objetivo de la necesidad del ascenso de la base material, que es condición indispensable también.

 4. El punto 5 es una falsedad que contradice los puntos correctamente expuestos anteriormente, y demuestra una vez más que el comentarista no tiene soluciones para la realidad material más allá de sus planteamientos idealistas, como esa centralización “armónica” sin planificación centralizada y sin Estado proletario. Como si se pudiera acabar con la mercancía y el dinero por decreto y sin tener en cuenta las leyes economicas que operan por encima de la voluntad de las personas.

  Punto 8: El principio socialista es meridianamente claro: “de cada quien segun sus capacidades, a cada quien segun sus necesidades”

  Otra falsedad descarada. Esa frase, de la Critica del Programa de Gotha de Marx, se refiere expresamente a la fase superior de la sociedad comunista. En la fase inferior (o inferiores), el Socialismo, dice textualmente “a cada uno segun su trabajo”.

  Punto 9: la planificación economica brezneviana no tenía nada que ver con el stajanovismo, pues era la planificación de una economía de restauración del capitalismo.

  Lo de descojonar a la ESE y el cooperativismo hippie muy bien.

  • “idealista” no se cuantas historias… La relacion que hago, es un esquema de discusion (que se hizo entre varias corrientes comunistas), por supuesto no entre los socialdemocratas boclheviques…. El cuasi-Estado, es la propia sociedad organizada, con desaparicion de todo el formalismo democraticistas, es decir, un Estado con formal delegacional, sin separacion de poderes, y todas las vainas que se montaron los bolcheviques (incluyendo constitucion, y elecciones a la Asamblea constituyente — que la perdieron, pero en fin–).. No, lo mio no es idealismo no-se-que-historias, lo mio es buscar el hilo de la revolucion, que parte de la Comuna de Paris…

   Respecto al “a cada cual segun su aporte”… u cuota individual de trabajo, la supongo presente cuando hablo un periodo de “intercambio de equivalentes”, por el cual, segun palabras de Marx: “La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de esta bajo otra distinta.”… Ahora bien, ¿esto es socialismo”…. El mismo Marx lo aclara:

   “(…) Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancias equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta.”

   “Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués, aunque ahora el principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el regimen de intercambio de mercancias, el intercambio de equivalentes no se da más que como término medio, y no en los casos individuales.”

   “A pesar de este progreso, este derecho igual sigue llevando implícita una limitación burguesa. El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo. ”

   Es decir lo que esta planteando Marx, es una sociedad en transito….
   que esta dejando de ser burguesa, pero que sigue aplicando su estigma, porque no se trata de que el reparto sea igual (a un equivalente de trabajo), es decir de lo que esta tratando es de una distribucion desigual. Ahora bien, el mismo Marx explica que ese intercambio de igual, es relativo, pues habran sido deducidos, fondos de reposicion, almacenamiento, servicios publicos, sostenimiento de grupos sociales, etc., etc., y entonces su proporcion le sera remitida en forma de bonos de trabajo:

   “Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado.”

   “En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!

   Pues bien, cuanto deberan crecer las fuerzas productivas, cuanto sera la riqueza material disponible, a que grado de segmentacion de la division del trabajo pero al mismo tiempo a que grado de simplificacion tecnica (apretando un boton se puede iniciar un ciclo productivo en muchas industrias, algunas de ellas plenamente robotizadas)…. y aqui el colega me dice que no tengo en cuenta las realidades materiales, que Marx no las llegara a contemplar en toda su dimension, pero en la actualidad, pretender repetirse en los topicazos socialdemocratas de “desarrollo de las fuerzas productivas” o similares, cuando buena parte de sectores industriales estan robotizados, donde medios de consumo cuentan con aplicaciones de inteligencia artificial, o donde la casi totalidad del planeta es una inmensa red neuronal, que activa, actua y comparte gigantestos bloques de informacion, etc., etc., pareciera que hay mucha cobardia por salirse del fracaso permanente…. Las fases de la sociedad comunista seran las que deban de darse, no en un texto, sino en el proceso real….

   Si hablamos de socialismo, sabremos claro que: “de cada quien segun sus capacidades, a cada quien segun sus necesidades” , y por ninguna parte apareceran salarios, retribuciones, emulaciones, etc., como se diera en la experiencia de capitalismo de Estado de la URSS y similares. No hay mejores siervos del capital, que precisamente aquellos que autodefiniendose como marxistas-leninistas, pretenden reiterar experiencias ya agotadas de capitalismo de Estado, tragica e ironicamente como si resultaran ser la alternativa al capital, es decir, frente al capital mas capital… De la tragedia a la farsa.

   Me sigues contando, que la planificacion brezhniesiana no era stajanovista, sino de restauracion del capitalismo…. me rio porque tienes que inventar para criticarme, cuando he dicho yo eso, o he hablado asi, lo unico que he dicho de la era brezhniesiana es que algunos autores organicos sovieticos de ese periodo les dio por decir que la URSS ya habia ingresado en la sociedad comunista plena, vamos que desde luego lo que fumaban en el Kremlin no era cosa buena o si… de la buena. Pero vamos a ver, la URSS nunca dejo de ser capitalista, desde Lenin a Gorbachiev, (a ver cuando nos vamos cayendo del guindo, para empezar a servir para algo)…. lo que ocurre con Brezhniev, es que se ha agotado el proceso de acumulacion de capital en la URSS, no hay forma de acumular mas capital, la carrera espacial o militar, son tan solo momentaneos experimentos de inversion (ver la explicacion de Rosa Luxemburgo sobre el papel de los gastos militares), pero son un capital, un valor, que no se valoriza, sino que se va a destruir; y en terminos generales entra en un periodo de estancamiento todo el modelo sovietico….la salida, pues lo que hace todo capitalismo, adaptarse a las funciones imperialistas, el resultado lo dijo muy claro en la conferencia de Argel, de 1965, Ernesto Guevara, mas o menos, cito de memoria, que si la ‘solidaridad socialista era pagar precios bajos a materias primas, –y ademas sin derecho a reclamar nada– como en las mejores versiones del colonialismo, a veces resultaria mejor vender directamente en el mercado mundial. [Es decir, intercambio desigual de la periferia a la metropoli, e inversiones de capital para restituir la tasa de ganancia… como en todo capitalismo que se precie]

   ————–.

   Y por ultimo no es mi intencion ni mi deseo descojonar a nadie ni a nada, le deseo lo mejor a una experiencia como la ESE… este tipo de iniciativas me parecen enriquecedoras, muy interesantes y ojala las hubiera en mayor cantidad, profundidad y extension. Desearia que tuvieran un sesgo de clase, es decir que fueran los grupos obreros, losque estuvieran desarrollandolos, como metodos de resistencia. Mi punto de fuga, ha sido y tan solo es eso, el de señalar que una experiencia como esa no supone per se, un elemento previo u antecesor de una hipotetica y futura sociedad comunista…. empezando por el principio, de que en tal tipo de sociedad, precisamente no hay ningun tipo de dinero, o monedas, sean estas las que fueran.

   Con respecto a las comunidades hippies, en fin, en mi juventud me encantaban las historietas de los Freak Brothers.

   ——————————

  • Y ahora que he vuelto a leer tu mensaje, Unai, se me ha cuadrado el ojo… aparte de lo de idealista, –la adjetivacion por abuso— Veamos, eso de centralizacion “armonica” es de tu cosecha… lo que planteo por si no te has enterado, es que la necesaria centralizacion no implica estatizacion, solo desde posiciones contrarrevolucionarias —como las estalinistas o las socialdemocratas en general–, se opera con tal falsedad. El “Estado” no es otro que la Comuna, y esta no esta formada con separacion de poderes, sino con delegados elegidos y revocables, ese es el Estado, y no otro, eso es la dictadura revolucionaria del proletariado. La falsificacion socialdemocrata es hacer suponer que el Estado (a fin de cuentas burgues y al servicio del capitalismo de Estado), por una apariencia ideologica que obliga a la sumision de la clase, a adaptarse a las pautas “tecnicas” que la planificacion la somete en su condicion de explotacion (recuerdese a Lenin “negociando” con la Oposicion Obrera [que era el flanco sindical bolchevique, Alexandra Kollontai, etc.], les decia aquello de que si se sometian y aceptaban que ningun representante sindical participara en los comites tecnicos de produccion de las empresas sovieticas, posiblemente les reconoceria el derecho de huelga …. finalmente, ocurrio el respectivo repaso represivo, y ni siquiera sindicalista alguno partiparia en los comites de empresa, y de derecho a la huelga desde luego que nada de nada… bueno, la perspectiva de una estancia en Siberia, tras la aplicacion del codigo de trabajo, era una acucioso argumento…. y esto con Lenin, su mejor alumno Stalin seguiria los pasos del maestro).

   Lo mas lamentable de tu respuesta, Unai, es que se contradice, donde dices que no sera por decreto que desaparezcan la mercancia y el dinero, precisamente ese es o era el panorama del “socialismo” sovietico. Que todo era por decreto, pero desde luego no para que desaparecieran tales categorias sino todo lo contrario… Frente al Estado, hablo de planificacion social, es decir, son los mismos obreros, los que tienen el mando, el control y la direccion, los que deciden, los que organizan la produccion, y tienen todos los elementos coercitivos para hacerlo. Te estoy hablando de la revolucion, y no de la contrarrevolucion sovietica.

   ———————————-

 5. Tropa: Preguntan desde FAGOR que a ver que hay de lo suyo, que como vamos de conciencia de clase y si ya tenemos alguna estrategia o asi.

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Aldatu )

Connecting to %s